Strona w budowie...

 

Instalacje Sanitarne wod-kan i gazownicze wentylacyjno-kominowe 

Wykonywanie projektów instalacji gazowych

Nadzorowanie-kierownik budowy 

Inspektor Nadzoru

Uprawnienia Budowlane UAN II-8387/48/87.

Występowanie do gazowni o wydanie warunków przyłączeniowych,  oraz wykonywanie pełnej dokumentacji odbiorowej

Wykonywanie pomiarów skuteczności wentylacji grawitacyjnej

 

Krzysztof Skierski

tel. 500 123 342